Hau Tran Published on Jan 09 2019

Ban nhạc nhí cover buồn của anh cực chất :D

Đàn tốt, cajon đều, giọng cao, quan trọng là phụ họa dẻo 😍😍 Chất lì ca sỹ triển vọng trong tương lai là đây

30 views 0 total likes
Loading more video...

Scan QR code to view on your phone

qrcode