Long Quoc Published on Nov 26 2018

Chờ nhé 2 năm nghĩa vụ anh về

Chờ anh em nhé, 2 năm nghĩa vụ thôi mà, em ở nhà mạnh khỏe. Anh đi làm nghĩa vụ với đất nước sẽ cố gắng rèn luyền trở thành người đàn ông và về với em. Đừng khóc nữa

48 views 0 total likes
Loading more video...

Scan QR code to view on your phone

qrcode