Nha Phuong Published on Oct 24 2018

Chủ tiệm vàng tốt bụng quá hốt hộ cướp

Anh cứ lấy hết đi anh :D còn nhiều nữa này anh cứ bình tĩnh để em đổ khay vàng này cho. Anh em thấy sao?
Chưa thấy chủ tiệm vàng nào tốt như thế này đấy. Chắc phải lập team đến đây quá. Đúng là chủ iteemj vàng có tâm.

44 views 0 total likes
Loading more video...

Scan QR code to view on your phone

qrcode