Loi Ho Published on Jul 30 2018

Con đường xuyên đại dương đầu tiên trên thế giới chỉ có tại Hà Lội Việt Nam

Cùng anh đi qua bao đại dương, cùng anh đi qua bao con đường. Tự hào Việt Nam khánh thành con đường xuyên biển trên đất liền đầu tiên

25 views 3 total likes
Loading more video...

Scan QR code to view on your phone

qrcode