Loc Nguyen Published on Dec 27 2018

Cuộc chiến của những sinh vật khổng lồ giữa lòng đại dương

Cuộc chạm trán giữa KẺ SÁT THỦ NGUY HIỂM NHẤT cá voi sát thủ và SINH VẬT KHỔNG LỒ cá voi lưng gù của đại dương sẽ có kết cục như thế nào ?

50 views 0 total likes
Loading more video...

Scan QR code to view on your phone

qrcode