Hồ Lệ Trân Published on Oct 26 2018

Dịch vụ taxi cho người say xỉn ở Miền Tây

Với mức phạt vượt quá nồng độ cồn quá cao như hiện nay thì giải pháp taxi cho người say xỉn ở miền Tây rất khả thi để áp dụng trên toàn quốc và cảnh sát giao thông sẽ rất là không vui vì điều này.

29 views 0 total likes
Loading more video...

Scan QR code to view on your phone

qrcode