Như Thảo Published on Feb 07 2019

Điện thoại Trung Quốc ăn trộm thông tin người dùng

700 trăm triệu sản phẩm của Trung Quốc như Huawei, ZTE, Oppo... có nhiệm vụ ăn cắp thông tin người dùng, chuyển về bản xứ. Thật nguy hiểm các bạn hãy cẩn thận với những loại điện thoại Trung Quốc nhé

11 views 1 total likes
Loading more video...

Scan QR code to view on your phone

qrcode