Han Phong Published on Dec 08 2017

Đựu phộng ! Đừng nhờn với anh

Chỉ diễn lại thói quen của các đồng chí thôi mà. Có cần phải mạnh tay như vậy không. Dù gì cũng là thuyền trưởng mà. Hậu quả của việc troll Sanji :3 :3.

113 views 0 total likes
Loading more video...

Scan QR code to view on your phone

qrcode