Vk Bip Cute Published on Jan 18 2019

Hoài Linh - Người nghệ sĩ của nông dân

Từ lời chào tới suy nghĩ. Từ những năm tháng cơ cực đến đỉnh cao của sự nghiệp. Hoài Linh luôn chứng mình mình là người nghệ sĩ chân chính, không bon chen gần gũi giản dị với bà con nông dân.
Quả là một nghệ sĩ hiếm có

122 views 1 total likes
Loading more video...

Scan QR code to view on your phone

qrcode