Tran Huyen Published on Oct 07 2018

Khi bạn nghĩ mình ngon rồi bị đánh sml

Đúng là thùng rỗng thường kêu to rồi bị oánh sml. Thích Goten và Trum nhí nhảy vui hết cỡ.
Bộ dragon ball huyền thoại của tuổi thơ.

61 views 1 total likes
Loading more video...

Scan QR code to view on your phone

qrcode