Han Phong Published on Dec 08 2017

Khoảng khắc cho đi là nhận lại

Cuộc sống thật sự có rất nhiều khó khăn và bộn bề . Đôi lúc chúng ta quên đi những giá trị , bản chất của cuộc sống. Bộ phim như nhắc nhở chúng ta về sự giúp đỡ và cho đi vô điều kiện. Để rồi bạn sẽ nhận được niềm hạnh phúc bất ngờ. Nguồn video : BEC PHUN SPRAY NOZZLE

28 views 3 total likes
Loading more video...

Scan QR code to view on your phone

qrcode