Hoa Thủy Tiên Published on Aug 01 2018

Làm súng cực ngầu từ lon coca sáng tạo quá

Anh em xem rùi làm mấy cái mình bắn nhau chơi, không có điều kiện đi bắn súng sơn chơi này cũng vui :)

121 views 1 total likes
Loading more video...

Scan QR code to view on your phone

qrcode