Thanh Thuy Published on Nov 17 2018

Luôn luôn phải biết khiêm tốn không lại bị người khác troll lại

Phản dame quá chất, đừng nghĩ mình giáo sư mà đi dạy đời người khác nhé, câu kết cuối cùng quá tuyệt vời "Giáo sư không có não".
Loại giáo sư này chắc ở đâu cũng có mà lại còn có nhiều là đằng khác haha

185 views 0 total likes
Loading more video...

Scan QR code to view on your phone

qrcode