Hoang Huong Published on Jul 31 2018

Nghe Lan Ngọc hát xong mà muốn xỉu em đẹp là được rồi. 😂

Nhìn mấy anh đánh trống mà tội quá, trước khi lên chương trình chắc quên chưa uống thuốc :D thôi em đẹp là được rồi đừng cố hát làm chi 😂😂

100 views 3 total likes
Loading more video...

Scan QR code to view on your phone

qrcode