Hai VN Published on Feb 06 2019

Nghệ thuật đỉnh cao bán hàng qua điện thoại

Cảnh giới của bán hàng qua mạng là đây nắm bắt tâm lý người dùng :D haha xem cười bể bụng.
Anh em nào bán hàng qua mạng hay điện thoại thì bơi hết vào đây.

59 views 2 total likes
Loading more video...

Scan QR code to view on your phone

qrcode