Nguyễn Thu Published on Oct 26 2018

Nước Mỹ thời Trump là tốt hay xấu?

289 thành tựu của Trump trong gần 2 năm làm Tổng thống Mỹ. Ông Trump nhậm chức Tổng thống nước Mỹ đến nay đã được 20 tháng. Trong thời gian chưa đầy 2 năm, ông đã thực hiện được 289 cam kết khi tranh cử.
Tốt hay xấu hãy để mọi người, những kết quả những con số thực tế chứng minh.

21 views 1 total likes
Loading more video...

Scan QR code to view on your phone

qrcode