Nguyễn Hoa Published on Apr 01 2019

Sao nhập ngũ Mạc Đăng Khoa luyện đập gậy

Nhìn anh Mạc Văn Khoa "mỏng manh" như vậy mà cũng qua được thử thách đập gậy vào người quả là không dễ dàng.

Nguồn Sao nhập ngũ - QPVN

43 views 1 total likes
Loading more video...

Scan QR code to view on your phone

qrcode