Ngọc Diệp Published on Jan 21 2019

Thể thao mạo hiểm nhìn thôi mà thấy sợ rồi

Nhìn đau tim quá cả nhà ơi. Cái vách cao vậy mà mấy biker cũng vượt qua được khâm phục thật :) Các bạn có thích mấy môn thể thao mạo hiểm như mình không?

19 views 2 total likes
Loading more video...

Scan QR code to view on your phone

qrcode