Nguyễn Thu Published on Jul 29 2018

Thì ra đây là cách đúc ra một chiếc nồi

Có khi nào bạn thắc mắc ngày xưa làm sao để làm ra được chiếc nồi như vậy không? Giờ công nghệ máy móc hiện đại rồi nhưng đâu có vẫn có nơi vẫn làm thủ công như vậy đấy :)

34 views 2 total likes
Loading more video...

Scan QR code to view on your phone

qrcode