Triệu Vân Long Published on Sep 26 2018

Trái đất được hình thành như thế nào?

Trái Đất sẽ bị ngôi sao đỏ khổng lồ là Mặt Trời hủy diệt sau 5 tỷ năm nữa. Nhưng có lễ không cần chờ lâu đến vậy con người đang ngày càng tự hủy diệt hành tinh xinh đẹp của mình bằng ô nhiễm bằng chiến tranh, bằng sự tàn phá mội trường cùng các loài sinh vật.
Quá buồn :(

44 views 1 total likes
Loading more video...

Scan QR code to view on your phone

qrcode