Hoang Huong Published on Jan 30 2018

Trò chơi sông nước miền Tây - Đi xe đạp qua cầu khỉ

Ai có dip về miền tây nhớ thử trò chơi khó đỡ "đi xe đạp trên cây cầu khỉ" nha. Nhìn dễ nhưng không hề dễ :D

5135 views 2 total likes
Loading more video...

Scan QR code to view on your phone

qrcode