Hau Tran Published on Aug 15 2018

Trời đất ơi chị đã ở nhà em được bao lâu rồi?

Được rồi con sẽ ra khỏi cái nhà này dù gì con cũng ở cái nhà này lâu lắm rồi
Trời đất ơi chị đã ở nhà em được bao lâu rồi?
Cũng đã 6 năm rồi còn gì.
Đáng yêu quá đi mất

133 views 2 total likes
Loading more video...

Scan QR code to view on your phone

qrcode