Hai VN Published on Dec 10 2017

Xem mà thót tim

Clip những cảnh liều mạng trước khi qua đời của nghệ sĩ trẻ Trung Quốc Ngô Vịnh Ninh qua đời sau tai nạn đáng tiếc khi chụp hình. Đừng nên đánh đổi sinh mệnh của mình với bất cứ thứ gì...

9365 views 1 total likes
Loading more video...

Scan QR code to view on your phone

qrcode